banner

Webshop

Skriv ut

Retur

All retur må merkes med returnummer. Følgende rutiner gjelder ved retur:

1. Ta kontakt med Kundeservice.

Vi sender returskjema (via e-post) som fylles ut, og returneres sammen med varen.

2. Feilbeskrivelse

 Varer som mangler feilbeskrivelse vil ikke bli behandlet før feilbeskrivelse foreligger. Varene vi mottar vil kun bli testet etter den feilbeskrivelsen som kunden har lagt ved. Det er derfor viktig å legge ved så tydelig feilbeskrivelse som mulig, slik at vi kan finne samme feil som kunden. Produkter som faktisk ikke har feil, og testes OK hos oss, vil bli belastet kunde med kr. 350,- i testgebyr.

3. Pakking

Varene skal pakkes antistatisk og støtsikkert. Dersom varer ikke emballeres tilstrekkelig kan reklamasjon utgå. Varen blir da ikke erstattet eller reparert. Marker tydelig med returnummer.